dr. sc. Jagoda Poropat DARRER

 

 

Ekspert u području poslovnih komunikacija, fonetičarka i kolumnistica. U visokom obrazovanju radila je devet godina kao predavač i viši predavač te pet godina kao  glasnogovornica/službenica za informiranje.

 

Predavač (2022. do danas)

Rochester Institute of Technology Croatia

Predavač (2022. do danas)

Fakultet hrvatskih studija

Tajnica Odsjeka za talijanistiku

Filozofski fakultet u Zagrebu (2022. do danas)

Direktorica i voditeljica edukacija (svibanj 2017. do danas)

Darrer d.o.o.

Umijeće govora j.d.o.o.

Upravljanje odnosima s javnošću.

Upravljanje inovacijama u poslovnoj edukaciji.

Voditeljica je edukacija iz područja komunikacija, govorništva i javnog nastupa, pri čemu ističe one održane u Zagrebu za predstavnika Amazon Web Services (AWS), za predsjednicu Zagrebačke burze (Govorništvo), za Dubrovačku razvojnu agenciju – DURA (Izazovi digitalne komunikacije), za polaznike Startup akademije Zicer Plavog ureda (Virtualni komunikacijski alati), za zaposlenike tvrtke Moj posao (Tau on-line d.o.o. – Trening javnog nastupa) za članove Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore (Bonton i poslovna korespondencija), za voditeljice sektora Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), Croatia banke, bivše Splitske banke, za voditelje odjela u tvrtki HŽ Infrastruktura (“Poslovno prezentiranje”), HŽ Cargo („Tehnike pregovaračkih vještina“), za sudionike natječaja „Moja prilika“ u organizaciji Zagrebačke banke („Prezentacija poslovne ideje“), u Beogradu za vodeće managere u organizaciji ZŠEM Poslovne akademije („Moć suvremene poslovne komunikacije“), u Sarajevu za studente diplomskih studija odnosa s javnošću u organizaciji PR Arene („Javni govor“) te seminar za hrvatsku poslovnu zajednicu „Vještine uspješnog javnog nastupa“.

Glasnogovornica i službenica za informiranje (lipanj 2012. do svibnja 2017.)

Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Upravljanje odnosima s medijima, oblikovanje materijala za medije, organizacija tiskovnih konferencija, upravljanje komunikacijom s raznolikom javnošću kako internom tako i eksternom, upravljanje društvenim mrežama, uređivanje publikacija, uređivanje vijesti na službenoj internetskoj stranici te organizacija gostujućih predavanja i okruglih stolova.

 

Obavljanje poslova rješavanja pojedinačnih zahtjeva i redovitog objavljivanja informacija sukladno unutarnjem ustroju, unaprjeđenje načina obrade, klasificiranja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad tijela javne vlasti te osiguravanje neophodne pomoći podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

Viši predavač, (2015. – 2017.) 

Grana marketing, polje ekonomija; izabrana na razdoblje od 2015. – 2020. godine.

Zagrebačka škola ekonomije i managementa 

Predavala na kolegijima preddiplomskog studija: Govorništvo, Rhetorics, Poslovne komunikacije, Business Communication, Govori u svečanim, protokolarnim i poslovnim prigodama te na kolegiju diplomskog studija smjera Menadžment: Menadžerske tehnike.

 

Predavač (2010. – 2012.)

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predavala na kolegiju Komunikacija u nastavi u svojstvu vanjskog suradnika.

 

Predavač (2008. – 2015.)

Zagrebačka škola ekonomije i managementa

Predavala na kolegijima preddiplomskog studija: Govorništvo, Rhetorics, Poslovne komunikacije, Business Communication, Govori u svečanim, protokolarnim i poslovnim prigodama te na kolegiju diplomskog studija smjera Menadžment: Menadžerske tehnike.

U sklopu razmjene profesora predavala je na američkom sveučilištu St. Ambrose University u Iowi na kolegijima Leadership Communication, International Marketing i Management u ljetnom semestru 2017. godine te je održala pozvano predavanje za profesore.

OBRAZOVANJE

Doktor znanosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Poslijediplomski doktorski studij lingvistike – Retorika

Naslov teme doktorskog rada: „Predsjednička retorika u Hrvatskoj“

Magistra fonetike i talijanistike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Na Katedri za talijansku književnost izradila je i obranila diplomski rad o konceptu humora u književnosti (koji svoje mjesto nalazi i u retorici kao sredstvo pridobivanja i zadržavanja pažnje publike, ali i kao argument), i to u djelima nobelovca Luigija Pirandella – “Il concetto dell’umorismo nella novella L’eresia catara”. Tijekom studija bila je mentoricom u Govorničkoj školi Hrvatskog filološkog društva, kasnije nazvanoj Govornička škola “Ivo Škarić” i demonstratoricom na Odsjeku za fonetiku kod čuvenog profesora emeritusa Ive Škarića (autora knjige Temeljci suvremenog govorništva i utemeljitelja proučavanja retorike u Hrvatskoj) na kolegiju Govorništvo.

 

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Usavršavala se u struci na Govorničkim školama Hrvatskog filološkog društva kao i na verbotonalnim tečajevima poliklinike SUVAG. Posebno ističe usavršavanje kroz studijski boravak na američkom sveučilištu John Carroll (Boler School of Business) u Clevelandu, gdje se dodatno educirala u području poslovnih komunikacija, komunikologije i teorijske retorike na kolegijima Business Communication, Intercultural Communication i Theory of Rhetoric. U sklopu programa Erasmus za razmjenu profesora, boravila je na Sveučilištu ISCTE u Lisabonu. Također u sklopu Erasmus programa no, ovaj put za stručne suradnike u Odjelu odnosa s javnošću boravila je na Sveučilištu Sapienza u Rimu u lipnju 2014. godine. Bila je moderatorom okruglih stolova na Brown Forumu 2012. godine u Opatiji.

STRUČNI I ZNANSTVENI INTERESI

Autorica je dvadesetak stručnih i znanstvenih radova iz područja komunikacija. Posebice ističe sljedeće izvorne znanstvene radove: „ Negativna izborna kampanja – uzroci, posljedice i etička dimenzija. Primjer izbora za tijela lokalne samouprave u RH 2013.“; „How to do public relations with new media: a benchmark analysis of European, Croatian and Russian business schools“; „Inauguracijski govori hrvatskih predsjednika“; „Speeches of acceptance: Say few words“. Više na CROSBI.

Jedna je od hrvatskih autorica u knjizi New Insights into Rhetoric and Argumentation  urednica Anite Runjić-Stoilove i Gordane Varošanec-Škarić.

Aktivno sudjeluje u radu međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija na kojima je do sada sudjelovala dvadeset i tri puta puta, a od kojih izdvaja one u Valenciji (EDEN konferencija 2010. godine), New Orleansu (44. ASEEES konferencija 2012. godine), Portu (EDEN konferencija 2012. godine), Orlandu (IMSCI konferencija 2012. godine), Cape Townu (ICEE-ICIT 2013. godine), Varšavi (RIS 5 2015. godine), Ghentu (RIS 7 2019. godine), Zagrebu (Istraživanja govora, 2019), Postirama (Međunarodna konferencija o retorici Dani Ive Škarića, 2020.)

Prevoditeljica je i redaktorica knjiga iz područja komunikacija i prezentacijskih vještina, iz područja marketinga i informacijskih komunikacija kao i udžbenika iz područja menadžmenta. Pri čemu ističe knjige „Umijeće javnog govora“ (Stephen Lucas, 2015), „Upravljanje marketingom u turbulentnim vremenima“ (Kotler, Caslione, 2009),„Najbolji prezenter: tehnike, stil i strategija američkog trenera govorništva“ (Weissman, 2010), „Veliki val“ (Li, Bernoff, 2011).

Članica organizacijskog odbora međunarodne konferencije ICEE održane u Zagrebu.

Kolumnistica hrvatskog izdanja časopisa Diplomacy and Commerce.