Kako bismo svojim klijentima prenijeli najnovija dostignuća i trendove u području komunikacija Jagoda Poropat Darrer i Elenmari Pletikos Olof sudjelovale su na međunarodnoj radionici COST APPLY: European Network for Argumentation and Public Policy Analysis, koju je od 15. do 18. siječnja 2020. organizirao Odsjek za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavači su vrhunski stručnjaci iz područja argumentacije sa Sveučilišta u Lisabonu, Amsterdamu, Luganu i New Yorku, a polaznici dionici javnog diskursa (predstavnici državnih institucija), istraživači i doktorandi iz gotovo svih europskih zemalja.