BONTON I POSLOVNA KORESPONDENCIJA

Nedvosmislena, jasna i koncizna korespondencija te uvjerljiva komunikacija temelj su uspješnog poslovanja svake kompanije. U pažljivo osmišljenom programu unaprijeđenja pisane poslovne komunikacije polaznike ćemo poučiti pravovremenoj, jezično ispravnoj i učinkovitoj komunikaciji s klijentima u cilju povećanja produktivnosti i zadovoljstva svih dionika komunikacijskog procesa. Kroz predavanja ćemo predstaviti trendove u pisanju poslovnih pisama i dopisa kao što su primjerice AIDA (attention, interest, desire, action) i novinarski pristup kroz pet temeljnih pitanja: Tko? Što? Kad? Zašto? i Kako?. Kroz vježbe ćemo trenirati uvjeravajuću pisanu komunikaciju: strateško strukturiranje dopisa, „Ja“ poruke i asertivne poruke, a kroz primjere najčešćih jezičnih i komunikacijskih pogrešaka iz poslovne prakse (tzv. Case Study metoda) ukazat ćemo na ispravna rješenja. Nakon usvojenih vještina pisane komunikacije putem navedenih metoda, simulirat ćemo komunikacijsku situaciju kroz koju će polaznici naučiti:

– zadobiti pažnju klijenta

– napisati uvjeravajući dopis koji klijenta potiče na reakciju

– poslovnom bontonu i ophođenju u komunikacijskom procesu

– jezično ispravno pisano poslovno komunicirati

Raspored predavanja:

9:00 – 9:30 registracija, preuzimanje materijala i kava
9:30 – 10:25 Kreiranje dopisa po AIDA pravilima. Prilagodba recipijentu.
10:30 – 11:25 Struktura informativne pozitivne i informativne negativne poruke.
11:30 – 12:30 Uvjeravajuća poruka: “ja” poruke i asertivne poruke.
12:30 – 13:30 Ručak
13:30 – 14:25 Case study: Jezične i komunikacijske pogreške
14:30 – 15:30 Simulacija komunikacijske situacije

Kako bismo promijenili svijet koji nas okružuje, promijenimo prvo sebe.

Cijena na upit 091 562 1471 i umijece-govora@darrer.hr